Memeliler - Sincaplar / Sincap /

Karasal iklim şartlarına adapte olmuş bir kemiricidir. 2000 metre yüksekliğe kadar olan ormanlık ve ağaçlık alanlarda görülebilmektedir. Sincap ağaçlarda yaşar. İbreli ve karışık ormanları, özellikle de Meşe ve Çem ağaçlarının oluşturduğu ormanları tercih eder. Yaşlı ağaçların kovuklarına yuva yaparlar, meşe (Quercus spp.) ve Doğu Çınarı (Platanus orientalis) ağaçları öncelikli tercihleridir. Terk edilmiş ağaçkakan yuvaları da sincaplar için çok iyi bir yuva olmaktadır. Ağaçlardan başka bazen de taş yığınları içinde, kaya oyuklarında, mezarlıklarda ve terkedilmiş yapılarda da yaşamlarını sürdürmektedirler.
 

 

Kaynak. www.tramem.org