Kuşlar - GÜNDÜZ YIRTICILARI
AK KUYRUKLU KARTAL
Bozkır Kartalı
ÇAKIR
KARA AKBABA
Kaya Kartalı
KIZIL AKBABA
Kızıl Şahin
KÜÇÜK AKBABA
Küçük Kartal
SAKALLI AKBABA
Saz Delicesi
Yılan Kartalı