Kuşlar - İNCİRKUŞLARI ve KUYRUKSALLAYANLAR
Sarı kuyruksallayan