Kuşlar - ARDIÇLAR ve TAŞKIZILI
Gökardıç
Karatavuk
Ökse ardıcı
Öter ardıç
Tarla ardıcı
Taşkızılı