Kuşlar - ÖTLEĞENLER
Akgerdanlı ötleğen
Dikkuyruklu ötleğen
Karabaşlı ötleğen
Karaboğazlı ötleğen
Kıbrıs ötleğeni
Küçük akgerdanlı ötleğen
Maskeli ötleğen